Besök på Moderna Muséet i Stockholm – fast på Röda Kvarn i Helsingborg?