Lördag 29 september kl. 09:30 Bussutfärd till Arken, där vi får guidning på svenska av Britte Montigny av båda utställningarna (fm Willumsen, em van Gogh). Påstigning: Fredriksdals parkering. Lunch på egen bekostnad.

Pris för bussresa, inträdesavgift & guidning: Medlemmar kr 550:- , icke-medlemmar kr 700:-  Begränsat antal deltagare (20 st). Anmälan senast 21 september till Kjell Östlund, info@helsingborgskonstforening.se, tel. 0705-144601. Först till kvarn… Betalning för resan emotses till pg 140295-7 så snart deltagaren fått besked att denne fått plats på resan.

Vid stort intresse kan det bli aktuellt med ytterligare arrangemang.