Filmvisning om Lars Lerin och Halmstadgruppen på KONSTEN