Inköpen är gjorda. Som tidigare år, så kommer vinstvärdet att motsvara minst 80 % av inbetalda medlemsavgifter. Vinsterna för medlemmarna, som betalt avgiften för 2014, kommer att äga rum under januari 2015 och vinstvalet kommer att göras på årsmötet 26 mars 2015. De allra flesta vinsterna har köpts på Nordisk Salong 2014. Om du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2014, så behöver du göra det före årsskiftet för att ha din andel i lotteriet! Ange då på inbetalningen (eller meddela oss det på annat sätt), att den gäller 2014. I annat fall räknar vi att inbetalningen avser 2015 (och därmed nästa lotteri).
Inbetalningen av kr. 250:- ska göras till plusgirokonto 140295-7.

Här finns bilder på alla vinsterna: Konstlotteriet 2014