Hilma af Klint-utställningen kommer närmast från Moderna Museet i Stockholm, men den har nyligen varit runt i Spanien och Tyskland också och väckt ett storartat intresse överallt. Det är nog den mest omskrivna utställningen i våra trakter i år! Här är länkar till några artiklar på senare tid:
 Helsingborgs Dagblad: http://hd.se/noje/2014/03/07/konstpionjaren-hilma-af-klint-pa/
Kopenhagen Art Institute: http://kopenhagenartinstitute.createsend1.com/t/r-l-phudryd-dtqtypt-t/

Uppskattad Hilma af Klint-utställning på Louisiana