internt start

ordforandeklubbaHär kommer vi efter hand att lägga upp länkar till dokument, filer, bilder och annat som berör styrelsens arbete. Som du ser har vi lagt en länk till de gamla hemsidorna så att du ska kunna komma åt styrelseprotokoll och allt annat tidigare material. Vi har också skapat en kalender för styrelsen. Tanken är att i den lägga in möten och annat.

Evenemangskalendern som man kommer åt från huvudmenyn, och alltså inte är skyddad med inloggning, ska enbart innehålla ”allmängods”. Om nu inte någon är av annan åsikt.

  1. ”Styrelsekalendern” är nu tillbaka efter ett par ”tweaks”. Vi testar och ser hur det fungerar.
  2. Även medlemsregistret är uppdaterat. Det är även gjort så att man kan sortera och söka på alla fält (kolumner). Eftersom tabellen är bred kan inte alla kolumner visas samtidigt på en liten skärm därför har jag gjort den scrollbar i sidled.

Anders