Bent Katzeff

iris

Iris,
Akvarell 17 x 23 cm

kungshult

Kungshult,
Oliemaleri 38 x 47 cm

tradgarden

Trädgården,
Akvarell 20 x 29 cm


Konstnär Bent Katzeff

Kontaktuppgifter:
Bent Katzeff
Stampgatan 7
254 41 Helsingborg.
Tel. 070-6859034
hemsida: –
e-post: bent.katzeff@comhem.se

Teknik:
Måleri, Akvarell

Medlem i:
B K F Danmark
Helsingborgs Konstförening

Utbildning:
Kunstakademiet i Köbenhavn
Malerskolen ved Egill Jacobsen og Dan Sterup Hansen
Grafisk skole ved Palle Nielsen

Jurybedömda utställningar:
Charlottenborgs Forårsudstilling 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
K E På den frie 1979,1980

Separatutställningar:
Den Sociale Höjskole Köbenhavn 1980 , 1981
Helsinborgs Skattehus Kunstforening 1980
Alka Forsikring 1983
Covi Consult 1985
Eksportkreditrådet 1986
Grafisk Forbunds Hus 1988
Galleri St. Anna Helsingör 1988
Galleri Kryp in Helsingborg 1990

Samlingsutställningar:
Vinterudstillingen Charlottenborg 1967, 1968
Grön Jord, Galleri Gammelstrand, Köbenhavn 1983, 1985
Ålborg Kunstpavillon 1983
Nordisk Kulturcentrum Hässelby Slott 1986
Varmegalleriets sommerudstilling 1991, 1992, 1993

Offentliga uppdrag:
Utsmyckningar B och W, Väla 1995
Idrottens Hus Helsingborg 1996

Övriga meriter:
Illustrationer i forfatteren Arne Ipsens böcker
Bagarehorrinjs Aria 2001
Köbmandsgården i Virum 2009
Den gode dronning i Lyngby 2011
Irmas kunstbärepose nr. 230 , 1986