Christel Knappe

Akvarell_30x40

Akvarell, 30 x 40 cm

Akvarell_72x55_cm

Akvarell 72 x 55 cm


Christel Knappe
Arkitekt och konstnär

Kontaktuppgifter:
Mob +46 (0) 706 731438
Info@christelknappe.com
Hemsida (tillfällig adress)

Teknik:
Akvarell och tempera

Medlem i:
KKV Bohuslän
Nordiska akvarellsällskapet
Styrelseledamot Helsingborgs konsförening

Utbildning:
Arkitektutbildning LTH 70-85
Kursverksamhetens kurser från 1979- 96
Kortkurser Gerlesborg 2002 –

Kommande utställningar:
Kävlinge Kommun mars 2015 – separatutställning

Separatutställningar:
Galleria Kajaste Uleåborg 14 juni – 6 juli
Galleria Kajaste Helsingfors 7 maj – 1 juni 2014
Galleri Tapper – Popermajer Teckomatorp 19 juli – 8 augusti 2013
Akvareller hos Greta Rask tom 30juni 2014
Eva´s krog och café Helsingborg april – maj 2013
Wallåkra Stenkärlsfabrik Vallåkra februari – mars 2103
Restaurang Papi Helsingborg hösten 2012
Galleria Kajaste Uleåborg Finland juli 2012
Galleri House of hairdressers Stockholm april – maj 2012
Galleri Purpur Råå april – maj 2012
Arkadia Helsingfors oktober 2011
Wanha Posten Hangö augusti 2011
Kungsklippan Stockholm maj – juni 2011
Edge Helsingfors september – oktober 2010
SIK Göteborg maj – juni 2009

Samlingsutställningar:
Gallery Zephyr Orillia Canada augusti 2013
Galleri House of hairdressers Stockholm 2013
KonstPåStan Helsingborg 2010, 2011, 2012