Konst på kryss 25 sep – 4 okt 2015 i Helsingör och Helsingborg