25 september – 4 oktober 2015

Konstföreningen i Helsingör med omnejd samt Helsingborgs Konstförening inbjuder härmed de två föreningarnas aktiva konstnärer att söka till ”Kunst på Kryds/Konst på kryss”.

Huvudutställningen kommer att visas i Siemenshallen vid Kulturvarvet i Helsingör kombinerat med en utställning i Helsingborgs Konstförenings nya lokaler vid Kopparmöllegatan i Helsingborg. Det finns plats för 25-30 konstnärer. Med juryförfarande kommer föreningarna att göra ett urval bland de sökande så att det blir en spännande dialog mellan de två föreningarnas konstnärer.

Hur?

  1. Du får disponera en ca 4 meter bred och 2,5 meter hög vägg eller ca 4 x 4 meter golvyta i Helsingör och ett mindre utrymme i Helsingborg.
  2. Du ska sända in foto (digitala bilder) av de verk du vill visa i Helsingör samt ett verk för utställning i Helsingborg till info@helsingborgskonstforening.se senast 31 juli 2015. Du behöver ange titel, storlek, teknik och pris i DKK resp. SEK. Utställande förening erhåller 20 % provision vid försäljning.
  3. Blir du utvald, ska du betala en avgift på SEK 500. Närmare meddelande härom kommer att skickas ut i vecka 32, varefter du får fler praktiska upplysningar.
  4. Om du blir utvald ska verken (samma verk som avbildats på de inskickade bilderna) levereras till Siemenshallen i Helsingör respektive Helsingborgs Konstförenings utställningslokal. Du sköter själv transporten.
  5. Du behöver ha betalat medlemsavgiften för 2015 för att delta.
  6. Det här blir den första utställningen i Helsingborgs Konstförenings nya utställningslokal!

Det kommer inte att vara någon gemensam försäkring under utställningstiden. Däremot kommer vakt att finnas i lokalerna under öppettiderna. Vernissage i Helsingör 25 september och i Helsingborg 26 september – omedelbart efter öppnandet av Konst-på-stan, som ju börjar samma dag.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Välkommen!
Styrelsen i Helsingborgs Konstförening