N. ”Flirt med mask”, Tomas Montelius, foto, 4.500:-, 82 cm x 39 cm