Konstnärer

Konstnärer som är medlemmar i Helsingborgs Konstförening

Här kan du se våra konstnärsmedlemmar som valt att lägga en presentation på vår webbplats.

En liten vägledning för besökarna:
Det är konstnärerna själva som lämnat sina uppgifter och de får själva stå för innehållet. Helsingborgs Konstförening gör ingen granskning av faktainnehållet. Däremot har vi försökt strukturera informationen, så att besökarna på varje presentationssida kommer att hitta innehåll under följande rubriker:

  • Kontaktuppgifter: Här har konstnärerna angivit de sätt de kan nås på.
  • Teknik: Konstnärerna har angivit den teknik de vanligen arbetat med. Med teknik menar vi då exempelvis måleri, skulptur, foto, installation mm.
  • Medlemskap: Här används i stor utsträckning förkortningar, bland annat KRO (Konstnärernas Riksorganisation), VSKG (Västra Skånes Konstnärsgille) med flera. Finns där en förkortning du inte känner till, så kan du förstås få fram betydelsen genom att ”googla”.
  • Utbildning: Konstakademien, Konsthögskolan i Malmö (tidigare Forum), Konsthögskolan i Göteborg (tidigare Valand) och Konstfacks konstnärliga linje brukar räknas som de svenska akademiska utbildningarna med 3-5 års konstutbildning. Den danska kunsthöjskolen motsvarar den svenska folkhögskolan.
  • Separatutställning i seriös lokal (konstgalleri, konsthall etc.).
  • Jurybedömda utställningar anger att konstnären fått sin konst bedömd av en jury.
  • Samlingsutställning i en seriös lokal.
  • Offentliga uppdrag, t.ex. utsmyckningar i offentlig miljö.
  • Övriga meriter: här kan finnas till exempel konstnärsstipendier, bokutgivning eller annat med anknytning till den konstnärliga verksamheten.

Helsingborgs Konstförening har avtal med BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, och betalar årligen en avgift för rätten att publicera bilder av konstverk. Detta rapporteras varje år till BUS. Det innebär, att de konstnärer, som är medlemmar av BUS, får ersättning därifrån för denna publicering.

Vilka får vara med på listan? Är du medlem i Helsingborgs Konstförening och har betalat medlemsavgiften för innevarande år, är du välkommen att vara med. Kontakta webbmaster för information!

Till konstnärernas presentationssidor