Lotterivinster 2016

Priser och vinnare i 2016 års Stora Konstlotteri

Vinsterna urlämnas vid Helsingborgs Konstförenings årsmöte den 21 mars kl. 18 på Galleri Konsten.
Vinnarna väljer pris i ordningsföljd enligt listan.

1 Renz Ingo, Klippan
2 Edlund Larsson Kerstin, Råå
3 Persson Bo, Helsingborg
4 Köster Anita, Bjärred
5 Åkesson Krister, Barsebäck
6 Ström Ewa ,Limhamn
7 Lindberg Britta, Helsingborg
8 Lindner Anders, Vejbystrand
9 Berntson Peter
10 Westling Helena, Helsingborg
11 Gunnarsson Staffan, Helsingborg
12 Plato Olsson Vanja, Rydebäck
13 Nygren Carl Eric, Helsingborg
14 Wångdahl Ingrid
15 Markunger Christin, Halmstad
16 Nebel Günther, Helsingborg