Ragnhild Reingardt

Ragnhild Reingardt

Konstnär

Kontaktuppgifter:
Viktorshögsvägen 9
261 62 Glumslöv
Telefon: 0418 70001
e-post: reingardt@telia.com

Teknik:
Grafik, installationer

Medlem i:
KRO och Grafiska Sällskapet

Utbildning:
HKS Konstfackskolan, Stockholm, 1953 – 1958
Specialstudier vid Carpenter Center for Visual Art, Harvard University, Cambridge, MA, samt vid CVAS, Center for Advanced Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.

Jurybedömda utställningar:

Har deltagit i – curated – utställningar med skulpturala installationer och projekt i Museum, Skulptur Parker och Art Festivaler i USA samt Frankrike.

Samlingsutställningar:

Deltog i Konst på kryss, Sofiero slott, 2009.
Grafiken har visats i USA och på gallerier i Stockholm, Helsingborg, Bromölla och på många andra platser i Sverige.

Offentliga uppdrag:

Inköp har gjorts av National Museum i Stockholm samt andra museum, offentliga institutioner och konstsamlingar i Sverige och USA.

Född i Helsingborg 1936.
Bosatt i Stockholm före utflyttning till USA 1974.
Ateljé och bostad i Brookline, MA, USA till 1998.
Ateljé och bostad i Glumslöv från1998.
Mina bilder innehåller ett visuellt abstrakt formspråk genom en process av tankar, drömmar och intuition som formas genom linjer, ytor, strukturer och färger.
Grafiken som uttrycksform har alltid varit tekniskt betydelsefull. Under en lång tid har jag dock framför allt arbetat grafiskt direkt på papper.
Med många av mina arbeten söker jag att expandera gränsen och begränsningen av cirkeln och av flaggans geometriska form, symbolism och referenser genom en juxtaposition av form, struktur samt miljö.
Detta är tillämpbart för mina tidsbestämda installationer, i varierande naturmiljöer och urbana sammanhang, såväl som för arbeten på papper med akrylfärg och grafitstift.
Mina skulpturala arbeten har en geometriskt organiserade form, som kan inkludera industriella enheter och förenas med de unika omständigheterna av den speciella platsen för mina arbeten. Samspelet och färgkontrasten mellan de olika enheterna och naturens element, jord/vatten/luft/eld, definierar den särskilda tidsmässiga situationen.
Installationerna förekommer oftast temporärt under längre eller kortare perioder.

Dokumentation är en uppföljande process genom varierande media som diabilder, foto, digitalt samt video. Det slutför arbetet och är vid speciella tillfällen också ett engagerande och fristående projekt.

Ragnhild Reingardt