Rebecca Sharp

Rebecca Sharp

Konstnär

Kontaktuppgifter:
Långgatan 6
264 52 Ljungbyhed
Mobil: 0723058244
Hemsida: rebeccasharpart.wordpress.com
E-postadress: rebeccasharp_art@hotmail.com

Teknik:
Teckning och skulptur.Medlemskap:
BUSUtbildning:
2007-2010 Klippans gymnasium Estet bild och form.
2011 Serieteckning och Visuellt Berättande, Malmö Högskola.
2013-2015 Fri konst, Konstskolan Munka.
2016 Utställningsdesign, Malmö Högskola.
2016 Konstvetenskap: A2 Från efterkrigstid fram till nutid, Umeå Universitet.

Jurybedömda utställningar:

2015 Galleri Bluelights Jurybedömda Stipendieutställning.

Samlingsutställningar:

010 Examensutställning, Klippans Konsthall.
2015 Avgångsutställning, Kulturhotellet, Helsingborg.
2015 Julsalong, Klippans Konsthall.
2016 Kroppens inre och yttre, RumEtt, Dunkers Kulturhus.

Övriga meriter:

2015 Klippans Kommuns Kulturpris.

Med intressanta och nyskapande uttrycksmetoder skapas många frågeställningar kring vår samtid. I aktuella frågeställningar visualiserar Rebecca människans personliga upplevelse av verkligheten.
Hon gestaltar skildrandet av människans inre och yttre rum, där osynliga gränser synliggörs med symbolik från vår historia.

Föddes 1989 i Stockholm och är bosatt i Skåne sedan 2004. Är verksam inom framförallt teckning men även skulptur.

I mitt arbete utgår jag från egna frågeställningar rörande upplevelsen av verkligheten där kroppen och sinnet är nära sammankopplat. Förenar tankar, känslor och minnen tillsammans med fragment av verkligheten för att synliggöra det outtalade.