Intresset för Nordisk Salong 2014 och antalet anmälda konstverk som strömmade in översteg med råge våra mest optimistiska förväntningar. När allt var sammanräknat kunde vi notera att närmare 1500 konstnärer hade skickat in över 7000 verk. Juryn fick ett rejält jobb att ta sig an. De flesta hade valt att anmäla sina verk digitalt, via Nordisk Salongs hemsidan. Men det blev också rejält tryck via den ”vanliga” postgången.

Många väntade in i det sista med att skicka in sin anmälan vilket innebar att det emellanåt blev svårt för servern att klara anstormningen. Den sista dagen hade hemsidan över 7.000 besök! Det blev många sena kvällar och nätter för projektgruppen att via e-post och telefon lotsa in och registrera alla konstnärer som ville komma med på jurybedömningen.

Arbetsgruppen och juryn tar litet frisk luft på trappan framför Dunkers Kulturhus.

Arbetsgruppen och juryn tar litet frisk luft på trappan framför Dunkers Kulturhus.

Nu gällde det att sammanställa och bereda hela materialet så att det kunde presenteras på bästa möjliga sätt inför bedömningen och samtidigt orgniseras så att juryn kunde arbeta så effektivt som möjligt.

Efter fyra dagar och många, och ibland långa, diskussioner hade juryn gjort sina val. Vi kan lova att du kommer att få uppleva en både intressant och spännande salong på Dunkers i höst med flera verk som kommer att ”sticka ut”. Sjuttiofem konstnärer, representerande alla nordiska länder, kommer att visa sammanlagt tvåhundranio verk inom alla konstformer.


IMG_4579 (kopia)MG_2037_webMG_2029_web

_MG_2030_webVernissage äger rum den 24 oktober. Sedan håller salongen på fram till den 11 januari 2015. Det kommer att bli ett välfyllt och varierat program under hela utställningen med bland annat konstnärsaftnar, familjelördagar, guidade visningar och mycket mer. Mer information kommer att läggas ut på Dunkers och Nordisk Salongs hemsidor. Inom Helsingborgs Konstförening är vi glada och stolta över att för första gången någonsin nu, i samarbete med Dunkers Kulturhus, kunna bjuda alla konstvänner på en sann internationell jurybedömd salong som kommer att lysa upp i höstmörkret. Välkomna!