Dette är styrelsen for 2019-2020

Från vänster: Katarina Esmarie / Katja Vinjul / Bettina H Drake / Christel Knappe / Ulf Hedén
Tjerstin Thorsén / Trude Kristin Bah / Jen Lindkvist / Kjell Östlund