Styrelsen 2019
Från vänster: Katarina Erasmie / Katja Vinulv / Bettina Drake af H / Christel Knappe / Ulf Hedén
Tjerstin Thorsén / Trude Kristin Bah / Jen Lindkvist / Kjell Östlund (utanför bild: Kajsa Palmquist)