Styrelse 2017 – 2018

 • Konstinköp
 • Galleri Konsten
Kerstin Schultz Wennerström

Ordförande

 • Konstinköp
 • Utställningar
Christel Knappe

Vice ordförande

 • Konstlager
 • Konstinköp
Ulf Hedén

Sekreterare

 • Ekonomi
 • Utställningar
Jen Lindkvist

Kassaförvaltare

 • Medlemsregister
 • Media
Kjell Östlund

Styrelseledamot

 • Konstinköp
 • Utställningar
Kataina Erasmie

Styrelseledamot

 • Marknadsföring
 • PR
Bettina Drake

Styrelseledamot

 • Klubbmästare
 • Konstinköp
Tjerstin Thorsén

Styrelseledamot

 • Konstsakkunnig
Hans Tapper

Styrelseledamot

 • Webmaster
 • Utställningar
Anders Nisses

Styrelseledamot

 • Utveckling
 • Klubbmästare
Katja Vinulv

Styrelseledamot

 • Utställningar
 • Konsthängningar
Bo Johnsson

Styrelseledamot