Gertrud Alfredssons teckningar berör ofta identitet gentemot den stora och lilla världen. Berättelser men ingen dagbok utan fram och bak och det länkas samman till en episkt möjlighet. Hennes arbeten är oftast sammanställda i collage och teckningstekniker hopbyggda av olika sorters papper, bearbetade i akryl och kol/ blyerts.

Pearl Wallin Holmberg rör sig i en bildvärld som är mestadels föreställande eller berättande. Ibland med djur eller djurliknande varelser och ibland med växter för att uttrycka ”mentala meddelande” . För tillfället arbetar hon mest med kol, tusch, blyerts och färgkritor.

Rebecca Sharp är verksam inom skulptur och teckning. Har studerat serieteckning och visuellt berättande vid Malmö Högskola samt fri konst vid Konstskolan Munka. Med utgångspunkt ur egna frågeställningar rörande sin upplevelse av verkligheten där kroppen och sinne är nära sammankopplat, förenar hon sitt estetiska sinne med livets mörkare sidor. Fragment av minnen, tankar och känslor vävs samman för att synliggöra det outtalade och ibland osynliga genom att sätta in det i en rumslig miljö.

Öppettider: fre 14-18, lör och sön: 13-17, fram t o m den 24 april

Under vernissagen blir det musikunderhållning av Esmeralda och Leonora Sjödin

Ladda ner vernissagekort här.