Tre kvinnor, tre generationer på KONSTEN under april