Utställningen ”Idrott är väl ingen konst” fortsätter.