månadens konstnär

månadens konstnär

månadens konstnär 1024 683 Helsingborgs konstförening

Föreningen har många konstnärsmedlemmar som har valt att visa sig genom länkar på vår hemsida. Dessa vill vi nu lyfta fram genom att en gång i månaden utse en konstnär som får en chans att ytterligare exponera sitt konstnärsskap.

Vi håller som bäst på att utforma ramverket för detta. Start sker någon gång under våren 2021.

Månadens konstnär i Helsingborgs konstförening