– som medlem deltar du i våra konstlotterier


Årliga konstlotteriet
Alla medlemmar i Helsingborgs Konstförening som har betalt årets medlemsavgift deltar i det Årliga Konstlotteriet utom de medlemmar som valt att ha namn och länk till den egna hemsidan på konstföreningens hemsida.

Varje år, i samband med årsmötet, lottas konst ut för ca 80 000 kronor. Bland priserna ingår bland annat verk i många olika tekniker som föreningen har köpt in av konstnärer som har ställt ut på KONSTEN under året.


E-postlotteriet
I är vårt e-postlotteri lottar vi ut konst från föreningens egna samlingar. I detta lotteri deltar alla medlemmar som har meddelat oss sin e-postadress och vid dragningstillfället har betalt medlemsavgiften för innevarande år.

 

Vinnare av e-postlotteriet

Alla medlemmar Helsingborgs Konstförening (som uppgett sin e-postadress)
deltar i föreningens e-postlotteri. Som vinnare får man välja ett verk ur
konstföreningens samling.

(alt. kontakta konsten@helsingborgskonstförening.se)
för avhämtning hos någon i styrelsen).