Månadens Konstnär

Helsingborgs konstföreningen har många konstnärsmedlemmar som har valt att visa sig genom länkar på vår hemsida. Dessa vill vi nu lyfta fram genom att en gång i månaden utse en konstnär som får en chans att ytterligare exponera sitt konstnärsskap.

Närvarande, Inga Leo

April 2021
Inga Leo

April 2021
Inga Leo
1019 1024 Helsingborgs konstförening

MÅNADENS KONSTNÄR Mossmarker, Inga Leo “I Inga Leos värld finns en mycket speciell innerlighet. Mjuka gestalter i skogslandskap rör sig…