FEB 2022 <br> JOK Nilsson

FEB 2022
JOK Nilsson

FEB 2022
JOK Nilsson
1024 1024 Helsingborgs konstförening

MÅNADENS KONSTNÄR

JOK Nilsson, Untitled

Urvalsgruppens motivering

“I JOK Nilsson återhållsamma och stränga konst uppvisas en sträng estetik. Inte minst låter detta sig ses i ett flertal verk med konstruktivistiska diagonaler eller i målningar med minimala mönster som reliefartat höjer sig över bildytan likt en sorts repetitiv blindskrift.

Det analytiska måleri som Nilsson arbetar med påkallar flera konstteoretiska referenser. Inte minst synes systemkonstens fokus på serialitet vara ett postament för Nilsson, dock med den skillnaden att i Nilssons kraftiga bruk av färg framtonas måleriets materialitet snarare än måleriets intellektualism.”

Urvalsgruppen består i februari av lektor Joacim Sprung med studenter från kandidatkursen i konsthistoria vid Lunds Universitet.


JOK har målat i hela sitt liv, tavlorna och inspirationen har följt livets utveckling. Från livfulla tavlor i kubismens anda till minimalismens raka linjer där JOKs strävan är att befria måleriet från naturens ok och gå mot renheten i måleriet genom dess uttrycksmedel. I sina bilder vill inte JOK avbilda verkligheten, inte återge det faktiska och objektiva utan söker en konst bortom realiteten, en icke objektiv bildvärld. I målningarna försöker JOK skapa en visionär konst som existerar i sin egen, oberoende och helt abstrakta värld. Ambition är att levandegöra bilden.

Den kreativa processen i själva skapandet är det väsentliga och JOK är angelägen att behålla bredden och mångfalden för att inte känna sig begränsad.

Den linjära konsten är en strävan att gestalta livets essens i förenklad matematik. Det slutliga är det svarta.
 

JOK Nilsson, ORIGON

Film från JOK Nilssons ateljé


J-O-K Nilsson, VEGA

OM JOK Nilsson

  • Bor i Bara.
  • Är målare, grafiker och skulptör.
  • Studier: Femårig utbildning som grafiker och skulptör. Tidigt i karriären utbildade JOK sig i måleri för professor Oscar Reutersvärd.
  • Hemsida: https://joknilsson.com/


Ett litet urval av JOK nilsson’s verk