Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det
Vi behandlar dina personuppgifter i våra register såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer, medlemsnummer och om du anmält dig som verksam konstnär med länk till egen hemsida. För den egna hemsidan ansvarar konstnären själv.

Syftet med behandlingen är att kunna hantera vårt medlemsregister, medlemsarbete, informationsarbete, lotterier och arrangemang. Vi har fått dina uppgifter genom din anmälan om att vara medlem i föreningen eller din anmälan till ett arrangemang.  Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi genom detta ingått ett avtal.

Vi delar aldrig dina personuppgifter med någon
Ingen utöver styrelsen har tillgång till personuppgifterna, såvida vi inte är skyldiga att dela dem enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att dela dina uppgifter till ett land utanför EU.

Så länge behåller vi dina personuppgifter
Dina uppgifter sparas ett år från att ditt medlemskap har upphört eller ett år efter det arrangemang du deltog i.

Vilka rättigheter du har över dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Helsingborgs konstförening. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Du kan begära rättelser, överföring samt ändra, begränsa och begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på mail: info@hbgkonst.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektion.

2018-05-25
Styrelsen för Helsingborgs konstförening