Konstlotteri

Årliga konstlotteriet

Under våren efter varje verksamhetsår lottas årets konstinköp ut. Cirka hälften av medlemsavgiften används till konstinköp. Bland vinsterna ingår verk i många olika tekniker, främst från konstnärer som ställt ut i våra utställningar.

Alla medlemmar i Helsingborgs konstförening som har betalt årets medlemsavgift deltar i det årliga konstlotteriet utom de medlemmar som valt att finnas på vår konstnärssida.

Vinstlista

Lotteri HKF 2023