Lotterier

Årliga konstlotteriet

I samband med årsmötet, lottas konst ut för ca 80 000 kronor. Bland priserna ingår verk i många olika tekniker som föreningen har köpt in av bland annat konstnärer som har ställt ut på KONSTEN under året.

Alla medlemmar i Helsingborgs konstförening som har betalt årets medlemsavgift deltar i det årliga konstlotteriet utom de medlemmar som valt att finnas på vår konstnärssida.

E-Postlotteriet

Alla medlemmar Helsingborgs konstförening som uppgett sin e-postadress och betalat årets medlemsavgift deltar i föreningens e-postlotteri.

Som vinnare får man välja ett verk ur konstföreningens samlingar.