MARS 2022 <br> MARCUS BAGGE

MARS 2022
MARCUS BAGGE

MARS 2022
MARCUS BAGGE
718 1024 Helsingborgs konstförening

MÅNADENS KONSTNÄR

Marcus Bagge, Flickor (linoleumtryck)

Urvalsgruppens motivering

“I Marcus Bagges bildvärld möter vi ett sammelsurium av livets fram- och baksidor. Inte minst låter sig detta skönjas i Bagges svartvita enigmatiska linoleumsnitt. Motiven är skarpt och hårt utskurna så att bilderna mest påminner om fotostatkopians kontrasthöga bildvärld.

En värld av förlagor som fångar motivens händelser i stiliserad och suspenderad form. Linoleumbladen ger utryck av att vara frysta och blekta, kaotiska och oroväckande, trots sin motivmässiga tydlighet.

Små skevheter i motivet i samklang med Bagges linoleumteknik genererar en positiv instabilitet i bildupplevelsen. Vad är det som sker? – är en fråga som ofta uppkommer i mötet med Bagges grafik. En fråga som betraktaren själv får fabulera ihop ett svar på.”

Urvalsgruppen består i mars av lektor Joacim Sprung med studenter från kandidatkursen i konsthistoria vid Lunds Universitet.


“Jag jobbar konceptuellt med huvudsakligen fotografi och grafik (Linoleum) men även en hel del  andra tekniker. 

I mitt konstnärskap rör jag mig i de sociala strukturer och miljöer som verkar och påverkar oss  genom livet. Utifrån dessa visualiseras berättelser ur vardagen, ett ifrågasättande av normer och  värderingar genom frusna ögonblick som ligger i ett gränsland mellan det autentiska och teatrala.  

Det handlar om hur vi hanterar situationer, möten, konflikter, känslor, både främmande och  bekanta. Genom att gestalta en parallell värld kan jag sondera det mänskliga beteendets  dramaturgi och hennes livsrum, både med och utan hennes medverkan. Berättelserna har ingen  tydlig början och slut, utan är snarare ett fragment ur ett skeende, rivet ur vilken persons liv som  helst.  

Vanligtvis arbetar jag med flera projekt parallellt, där varje enskilt projekt egentligen är olika  aspekter på ett större fenomen, där projekten har gemensamma beröringspunkter som medverkar  och påverkar skeenden. 

För närvarande kretsar mycket av min process kring, framför allt två projekt. Det första, ”Roll:  Man?”, berör maskulinitet och faderskap år 2022 och de ändrade förutsättningarna som livet  kräver av oss när vi går mot ett mer jämställt samhälle. Här utgår jag från mig egen situation som  make och far till två flickor, 5 och 6 år gamla. 

Det andra utgår från bibeln och kyrkans historiska roll i var kvinnan befinner sig idag i förhållande  till samhället och män. Utöver det konstnärliga perspektivet som detta tar avstamp från, är det ett  mer interdiciplinärt projekt med experter bl.a från kyrkan och forskare inom området. 

I denna väldiga process avknoppas då och då en slags delredovisning. Just nu arbetar jag med  en stor serie högtryck där temat färgas av resultatet av båda ovan. En svart/vit bildserie som  anspelar både på den filmiska storyboarden för att skapa en dramaturgisk berättelse och på den  unika estetiken som präglar högtryck – en estetik som ligger i ett gränsland mellan klassisk grafik,  abstraktion och tryckta tidningsmedier. De enskilda bilderna/trycken är 1 m höga och 80 cm  breda, ihopsatta till en bildserier som är 20 m lång.”

Marcus Bagge

Marcus Bagge, Två (foto)
Marcus Bagge, Nödställd (foto)
Marcus Bagge, IDE SKISS Linoleumtryck ca 1m x 20m

Film från MARCUS ateljé


Marcus Bagge, Dockor (linoleumtryck)

OM MARCUS BAGGE


Ett litet urval av MARCUS BAGGE’s verk