Asle Nyborg <br> 6-28 okt 2018

Asle Nyborg
6-28 okt 2018

Asle Nyborg
6-28 okt 2018
222 247 Helsingborgs konstförening
Asle Nyborg

“Hanteringar av verkligheten” heter oktober månads utställning på Galleri KONSTEN, skapad av Asle Nyborg.

”Jag betraktar mitt arbete som platser för tankar och minnen, ett noga kontrollerat kaos med människan i centrum. Teckning, foto, text, allt kan blandas i duken”