KARIN FRENNESSON WESTBLAD <br> 2-24 MAR 2019

KARIN FRENNESSON WESTBLAD
2-24 MAR 2019

KARIN FRENNESSON WESTBLAD
2-24 MAR 2019
1024 768 Helsingborgs konstförening

Förr var vi rädda för ormar, spindlar och övernaturliga oknytt. Idag handlar människans kamp för makt över naturen om helt nya utmaningar.

Små vardagliga och globala dilemman intresserar Karin Frennesson Westblad och dem undersöker hon i denna utställning.


Med foton, installation, teckningar och video försöker Karin reda ut vår ofta maktlösa och riskfyllda relation till vår miljö och vår natur.