KERSTIN DAHL NORÉN <br> 11 maj – 2 jun 2019

KERSTIN DAHL NORÉN
11 maj – 2 jun 2019

KERSTIN DAHL NORÉN
11 maj – 2 jun 2019
1020 799 Helsingborgs konstförening
Kerstin Dahl Norén, Diabassökare och Punk

“Recircle”

Naturens olika processer är Kerstin Dahl Noréns spelplan. Det cirkulära, det eviga kretsloppet. Utställningen kan ses som improvisationer på detta tema.

Allt är i rörelse, allt förändras, men inget försvinner, allt finns kvar. Tankar och idéer, en ny vinkel, ett nytt material eller en annan ingång. Allt bygger på något tidigare skapat, både konkret och i tanken.
I utställningen visar Kerstin experiment och arbeten i olika material och tekniker från de senaste åren.

Tuschteckningar och skulpturer i sten, brons och betong.

Kerstin Dahl Norén, Fragment