Gitte Valentiner-Branth <br> 7 – 29 Mar 2020

Gitte Valentiner-Branth
7 – 29 Mar 2020

Gitte Valentiner-Branth
7 – 29 Mar 2020
791 1024 Helsingborgs konstförening

“Drömmar är de saker som arkitekturen är gjord av. Det finns inte en “förklaring” för vart och ett av mina verk – men det kärnan i allt är drämmen om frihet.”
– Gitte Valentiner-Branth

“Under många år har jag varit intresserad av arkitektur, stora lyxvillor i vackra perspektiv, konstruktioner och natur, särskilt träd samt interiörfoton.”
– Gitte Valentiner-Branth

“Det finns inga människor i mina verk, det är de stora visionerna det handlar om, det handlar INTE om övergivande eller något olyckligt, men det är upp till var och en att se vad du ser, det är så det ska vara.”
– Gitte Valentiner-Branth

“Teckning, kreativitet, färger och bilder i olika former har fyllt hela mitt liv. Jag är väldigt visuell, minns i bilder, inspireras av former, färger och arkitektur.”
– Gitte Valentiner-Branth

“Färgerna betyder verkligen mycket, vissa färger kan stoppa mig helt, andra ger mig mycket energi.”
– Gitte Valentiner-Branth