Konst/Stadsvandringar

Konst/Stadsvandringar

Konst/Stadsvandringar 750 603 Helsingborgs konstförening

Konst/Stadsvandring 1:
Helsingborgs centrala delar

Konstrunda i stadens centrala delar och Parapeten tisdagen den 31 augusti kl 16:00

Samlingspunkt: Vid statyn av Magnus Stenbock 

Gratis och förtur för medlemmar i Helsingborgs konstförening. Begränsat deltagarantal.
Icke medlemmar i mån av plats, 100 kr.

Anmälan senast 24 augusti till medlem@hbgkonst.se


Konst/Stadsvandring 2:
Från centrum i Helsingborg till Söder

Konstrunda från Knutpunkten till Gustav Adolfs torg tisdagen den 21 september kl 16:00.
Samlingspunkt: Vid entrén till Hotell Marina Plaza   

Gratis och förtur för medlemmar i Helsingborgs konstförening. Begränsat deltagarantal.
Icke medlemmar i mån av plats, 100 kr.
Anmälan senast 14 september till medlem@hbgkonst.se