Konstsamtal

Konstsamtal

Konstsamtal 960 646 Helsingborgs konstförening

Vill du utveckla dina konstkunskaper och dela dem med andra i en avspänd samvaro med likasinnade? Vill du vara en del av en grupp och utveckla den och dig under en längre tid? Har du möjlighet att avsätta några timmar dagtid på en vardag var tredje vecka? Då kanske vårt nya koncept ”Konstsamtal” är något för dig. 

När: Var tredje vecka med start 13 oktober kl 10
Var: Helsingborgs konstförening, Karl X Gustavs gata 33. Närmaste busshållplats är Helsingborg Tågagatan (linje 3)
Kostnad: Deltagandet är gratis
Deltagare: Vi är just nu 6 deltagare och har plats för några deltagare till. Skicka intresseanmälan till medlem@hbgkonst.se


Upplägg i en traditionell studiecirkel samlas intresserade under en begränsad tid för att tillsammans lära sig mer om ett visst ämne. I våra Konstsamtal vill vi istället bilda en eller flera mer permanenta grupper av konstintresserade som själva löpande beslutar om vad de vill fördjupa sig i. Under ett år kan grupperna på detta sätt studera ett eller flera konstnärskap, konstriktningar eller konsthistoriska epoker.

En viktig aspekt är en inkluderande attityd där alla kan komma till sin rätt. Tolerans mot skillnader i kunskapsnivåer och tidigare studievana innebär allas rätt att komma till tals under träffarna. 

Alla deltagare har ansvar för att bidra till kunskapsutvecklingen. Ibland läser alla samma text och analyserar den tillsammans, ibland är en individuell fördjupning att föredra. Resultatet av de egna studierna presenteras då för gruppen på lämpligt sätt. För att främja en diskussion kan ett undersökande sätt vara att föredra. Alla söker information kring en fråga eller tema och återkommer till gruppen med sin spaning. Vid studiebesök och expertmedverkan bidrar alla med sina kontakter och resurser. Gruppens medlemmar kan också bistå med guidningar inom vissa områden. Studiebesöken kan i vissa fall innebära avslutningen på ett tema, i andra fall inledningen på ett studieområde. Antingen läser man på och har föreläsning innan besöket eller så har man ”efterläsning” med studiebesöket som utgångspunkt på en fördjupning.

Att tillhöra ett sammanhang ger en kontinuitet och vänskap som leder till förståelse av varandras egenarter och utvecklar en gemensam kunskap. Att ingå i en grupp betyder att man finns med och att man är medräknad. Lusten att lära och förstå både det historiska och samtida ger meningsfullhet åt tillvaron. 

När: Var tredje vecka med start HT 2021. Om tillräckligt många är intresserade har vi en uppstart onsdagen den 13 oktober 2021  

Var: Helsingborgs Konstförenings lokal på Karl X Gustavs gata 33.  Närmaste busshållplats är Helsingborg Tågagatan (linje 3)

Antal deltagare: Cirka 10 per grupp

Kostnad: Deltagande är gratis Om detta låter intressant för dig så behöver vi din intresseanmälan senast den 1 september 2021. Skicka den till medlem@hbgkonst.se.