Studiecirkel om modern formgivning

Studiecirkel om modern formgivning

Studiecirkel om modern formgivning 960 720 Helsingborgs konstförening

Studiecirkel i den moderna formgivningens historia. Konsthantverks- och konstindustridesign 1850 – 1950 

När: HT 2021 och VT 2022 med start den 5 oktober, 2021, kl 10:00 

Var: Helsingborgs Konstförenings lokal på Karl X Gustavs gata 33. 
Närmaste busshållplats är Helsingborg Tågagatan (linje 3)

Antal deltagare: 10 (Studiecirkeln är fulltecknad och inga restplatser finns just nu)

Kostnad: kr. 900:- (avgift till Sensus för föreläsningsserien).
Deltagarna erhåller inloggningsuppgifter som möjliggör att följa avsnitten även från annan plats. På detta sätt kan deltagaren ta del av avsnitt som missats pga. sjukdom eller resa.

Upplägg: Genom att följa inspelade föreläsningar, diskutera dessa samt gärna bidra med egna korta presentationer vill vi ge deltagarna en fördjupad kunskap om den västerländska kulturkretsens moderna formgivningshistoria. De inspelade föreläsningarna ges av Jan O. M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap. Föreläsningarna täcker utvecklingen från industrialismens internationella genombrott vid 1800-talets mitt till situationen vid mitten av 1950-talet och kan delas upp i 10-12 lektioner:

 • Industriutställningen i London 1851
 • Industriutställningen i London 1851 fortsättning
 • John Ruskin, William Morris
 • William Morris mönster, Christopher Dresser; Japonismen
 • Jugend och Art Noveau i England, Frankrike
 • Jugend; Art Noveau i Skottland och Österrike 
 • Anton Gaudi i Barcelona
 • Bauhaus 
 • Art Deco och dess rötter
 • Paris 1925, Swedish Grace
 • Modernism 

Varje möte i cirkeln planeras pågå tisdagar mellan kl 10:00 och 13:00 inklusive en fikapaus.  Vilka tisdagar som blir aktuella bestäms vid första mötet den 5 oktober.

Om detta låter intressant för dig så behöver vi din intresseanmälan senast den 1 september 2021. Skicka den till medlem@hbgkonst.se. Först till kvarn gäller.

Denna studiecirkel arrangerar vi tillsammans med Sensus studieförbund och Sveriges Konstföreningar Gävleborg som har tagit fram föreläsningarna.  Mer kan läsas på: https://www.sensus.se/ledare/studiematerial/konsthistoria/

Besök på Skissernas Museum i Lund
Besök på Skissernas Museum i Lund