Studiecirkel HT 2022

Studiecirkel HT 2022

Studiecirkel HT 2022 381 274 Helsingborgs konstförening

Studiecirkel i Svensk inredningskonst, konsthantverk och design genom tiderna:

Del 1 behandlar perioden från medeltiden till början av 1700-taletEn grundläggande kurs om den svenska inredningskonstens, konsthantverkets, konstindustrins och formgivningens historia och föremålsbestånd. Inredningskonstens och de olika föremålsgruppernas formgivning sätts in i sitt konst- och kulturhistoriska sammanhang.

När: HT 2022 och VT 2023 med start tisdagen den 11 oktober kl 10:00

Var: Helsingborgs Konstförenings lokal på Karl X Gustavs gata 33.  Närmaste busshållplats är Helsingborg Tågagatan (linje 3)

Hur många: ca 10 deltagare. Deltagare i studiecirkeln 2021 har företräde.

Anmälan: Bindande intresseanmälan senast den 26 augusti till medlem@hbgkonst.se. Deltagare måste vara medlemmar i Helsingborgs konstförening. 

Kostnad: Avgift (preliminärt 800 kr) betalas av deltagarna direkt till Sensus för föreläsningsserien. Helsingborgs konstförening bjuder på cirkelledare och fika.

Deltagarna erhåller inloggningsuppgifter, som möjliggör att följa avsnitten även från annan plats. På detta sätt kan deltagaren ta del av avsnitt som missats pga. sjukdom eller resa.