Konst på kryss / kunst på kryds mars – april 2023

Konst på kryss / kunst på kryds mars – april 2023

Konst på kryss / kunst på kryds mars – april 2023 1016 760 Helsingborgs konstförening

Så är vi på gång!
2023 är det åter dags för Konst på Kryss / Kunst på Kryds.

År 2023 äger utställningarna rum 24 mars – 23 april på Dunkers kulturhus i Helsingborg och 1 – 15 mars i Helsingör Bycenter.

2023 är temat för Konst på Kryss / Kunst på Kryds “En ny tid”.

Konst på Kryss / Kunst på Kryds är ett samarbete med vår vänförening på andra sidan av Sundet, Kunstforeningen for Helsingør med Omegn. 

Helsingborgs Konstförening och Kunstforeningen for Helsingør og Omegn inledde 2007 ett samarbete som vi kallar för Konst på Kryss / Kunst på Kryds. Vartannat år arrangerar vi konstutställningar på båda sidor av Öresund. Nästa utställning är planerad till våren 2023.

I samarbetet vill vi visa upp likheter och skillnader mellan våra länders konst. Vi vill att de konstnärer som deltar ska lära känna varandra bättre och få större kunskap och förståelse för grannlandets konst. På så vis stärker vi samarbetet och fördjupar integrationen mellan Helsingborg och Helsingør.

Grundidén är att båda föreningar i samarbete på olika sätt väljer ut de konstnärer som vi vill presentera. Vi erbjuder ca tio svenska och ca tio danska konstnärer att ställa ut. Fem danska och fem svenska konstnärer ställer ut i Helsingborg och lika många i Helsingör. Två olika utställningar på var sin sida om sundet, både vad angår konstnärer, tekniker och konstverk. 

Vår önskan är att tillsammans väcka och breda ut konstintresset i den gemensamma norra Öresundsregionen.

Konst på kryss / Kunst på kryds