Studiecirkel i Kvinnor i konsten: Del 1

Studiecirkel i Kvinnor i konsten: Del 1

Studiecirkel i Kvinnor i konsten: Del 1 735 900 Helsingborgs konstförening

Denna grundläggande kurs uppdelad i tre delar beskriver kvinnor i konsten såväl historiskt i världen, i Sverige och Norden och idag. Del 1 behandlar kvinnliga konstnärer från tidig medeltid till våra dagar i ett internationellt perspektiv.

När: Del 1 ges HT 2023 med start tisdagen den 17 oktober kl 10:00. Del 2 planeras ges med start i januari 2024 och del 3 med start i oktober 2024.

Var: Helsingborgs Konstförenings lokal på Karl X Gustavs gata 33. 
Närmaste busshållplats är Helsingborg Tågagatan (linje 3)

Antal: ca 10 deltagare. Deltagare i studiecirkeln 2022 har företräde.

Anmälan: Bindande intresseanmälan för del 1 senast den 1 september till https://forms.gle/GKSaDNA7W5e6CqHG9
Enbart för medlemmar i Helsingborgs konstförening.

Kostnad: Avgift för del 1 (preliminärt 600 kr) betalas av deltagarna direkt till Sensus för föreläsningsserien. Deltagarna erhåller inloggningsuppgifter, som möjliggör att följa avsnitten även från annan plats. På detta sätt kan deltagaren ta del av avsnitt som missats pga. sjukdom eller resa.

Thérèse Schwartze – Portret van Lizzie Ansingh