Konstresa till Göteborgskoloristerna

Konstresa till Göteborgskoloristerna

Konstresa till Göteborgskoloristerna 1024 684 Helsingborgs konstförening

Torsdagen den 29 februari reser vi till Göteborg och besöker utställningen “Göteborgskoloristerna” på Göteborgs konstmuseum. Vi får självklart en visning av utställningen.

OM UTSTÄLLNINGEN
Under 1930-talet uppmärksammades i Göteborgskonsten ett färglyriskt drag som blev början till en tradition vilken kom att prägla konstlivet i staden under en stor del av 1900-talet.

Sinsemellan olika hade Göteborgskoloristerna gemensamt ett intensivt, sinnligt färgspråk vilket blev bakgrunden till det vedertagna namnet på gruppen efter det att en bok om dem utkommit 1948. Mest erkända är Ragnar Sandberg, Inge Schiöler, Ivan Ivarson och Åke Göransson vilka alla hade hemvist i Västsverige. De flesta av dem hade varit elever på Valands målarskola med Tor Bjurström som lärare.

TID

  • Torsdag den 29 februari
  • Kl 08.45 Samling på Fredriksdalsparkeringen (Bussen avgår kl 09.00)
  • Lunch på konstmuseets café (ingår ej)
  • Kl 13-14 visning av utställningen “Göteborgskoloristerna”
  • Hemkomst ca kl 17

PRIS
– Medlemmar i HKF: Gratis bussresa och visning (inträde och lunch ingår ej)
– Icke-medlemmar: 350 kr för bussresa och visning (inträde och lunch ingår ej).
Betalning på Swish eller BG vid anmälan.

OBS! Medlemmar i HKF har företräde

ANMÄLAN
Senast 15 februari på: https://forms.gle/pZEemCTCyJiXbNVr8

Den underbara färgen. Installationsvy. Foto Hossein Sehatlou
Den underbara färgen. Installationsvy. Foto Hossein Sehatlou