KONST PÅ KRYSS / KUNST PÅ KRYDS 2021

KONST PÅ KRYSS / KUNST PÅ KRYDS 2021

KONST PÅ KRYSS / KUNST PÅ KRYDS 2021 1024 513 Helsingborgs konstförening

På Dunkers kulturhus den 29/4-16/5 och Marienlyst slot den  13/5-24/5.  

Konst på Kryss / Kunst på Kryds är ett samarbete med vår vänförening på andra sidan av Sundet, Kunstforeningen for Helsingør med Omegn. Fem svenska och fem danska konstnärer ställer ut på på Dunkers kulturhus den 29/4-16/5 och fem svenska och fem danska konstnärer Marienlyst Slot 13-24/5.

Med Konst på Kryss bygger vi en bro mellan Helsingborg och Helsingör och bidrar till städernas gemensamma vision, ”En sammanbunden stad 2035”.


DELTAGANDE Konstnärer i Konst på Kryss / Kunst på Kryds 2021

På Dunkers kulturhus
Anne Kryger DK
Eva Barnekow SE
Hans-Börje Jansson SE
Joan Berg DK
Niels J. Christensen SE
Elisabet Linna Persson SE
Ganga Roslin Bladh SE
Herdis Ryge Sørensen DK
Kurt Due Pedersen DK
Vibeke Buchwaldt DK

På Marienlyst Slott
Annette Johnnerfelt SE
Ditte Norström SE
Jon Mills SE
Preben Schubell DK
Susanne Sannemann Køller DK
Birgitte Raen Gilsvik DK
Hanne Ekman DK
Merle Conradi Larsen DK
Sanja Matonickin SE
Zoli Fuglesang Kareld SE

Helsingborgs Konstförening och Kunstforeningen for Helsingør og Omegn inledde 2007 ett samarbete som vi kallar för Konst på Kryss / Kunst på Kryds. Vartannat år arrangerar vi konstutställningar på båda sidor av Öresund. I år blir det 8:e gången som föreningarna arrangerar denna sam-utställning.

I samarbetet vill vi visa upp likheter och skillnader mellan våra länders konst. Vi vill att de konstnärer som deltar ska lära känna varandra bättre och få större kunskap och förståelse för grannlandets konst. På så vis stärker vi samarbetet och fördjupar integrationen mellan Helsingborg och Helsingør.

Grundidén är att båda föreningar i samarbete på olika sätt väljer ut de konstnärer som vi vill presentera. Vi erbjuder tio svenska och tio danska konstnärer att ställa ut. Fem danska och fem svenska konstnärer ställer i år ut på Dunkers kulturhus och lika många på Marienlyst Slott. Två olika utställningar på var sin sida om sundet, både vad angår konstnärer, tekniker och konstverk. 

Föreningarna väcker och breder tillsammans ut konstintresset i den gemensamma norra Öresundsregionen.

Mycket nöje och varmt välkommen till Dunkers kulturhus och Marienlyst slot.


TRÄFFA KONSTNÄRER PÅ PLATS I UTSTÄLLNINGEN

TidpunktKonstnärer
Söndag 2 maj klockan 11:00-16:00Ganga Roslin Bladh SE
Torsdag 6 maj klockan 16:00-19:45Herdis Rye Sørensen DK
Söndag 9 maj klockan 11:00-16:00Hans-Börje Jansson SE
Torsdag 13 maj klockan 11:00-16:00Niels Christensen SE
Söndag 16 maj klockan 11:00-16:00Eva Barnekow SE och Kurt Due Pedersen DK